ECO-134

ECO-134, ısı pompaları, hava-soğutmalı ve su soğutmalı chiller ekipmanları, bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, yiyecek içecek otomatı, içecek dispenseri, CO2 Kaskad soğutma sistemleri gibi orta sıcaklık uygulamalarında HFC-134a (R134a) gazlarına alternatif, düşük GWP’li bir üründür.

 • R134a’ya kıyasla çok daha düşük basınçta çalışma
 • R12, R134a ve R1234yf ile aynı seviyede toplam soğutma kapasitesi
 • R12, R134a veya R1234yf için tasarlanmış ısı transferi ve genleşme ekipman ve tesisatlarına uyumluluk
 • Yaygın soğutma malzemeleri ve yağları ile uyumluluk
 • R12, R134a ya da R1234yf için tasarlanmış kompresörlere olduğu kadar, özel hidrokarbon kompresörlere de uyumluluk
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO-32

ECO-32, R290 propanın ve R170 etanın, yüksek saflıktaki bir bileşimidir. Düşük küresel-ısınma-potansiyeyelli (GWP) bir soğutucu gazdır. Konut ve ticari yapıların iklimlendirme sistemlerinde R410a ve R32 gazlarına alternatif olarak tasarlanmıştır.

 • Yüksek ve ekstrem ortam sıcaklıklarında mükemmel performans
 • Hızlı soğutma
 • Muazzam enerji verimliliği
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • R410a ve R32 gazlarına göre tasarlanan kompresörlerin %99’una uyumluluk
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO-22

ECO-22, orta ve düşük sıcaklık soğutma cihazlarında kullanılan iki doğal hidrokarbon soğutucu gaz olan dimetil metan ve trimetil metanın bir bileşimidir. Konut ve ticari yapıların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanım için mükemmel bir üründür.

 • R22, R502 ya da R404a gazlarına alternatif, verimliliği yüksek bir üründür
 • Mükemmel enerji verimliliği ve soğutma kapasitesi
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • Gereken şarj ağırlığı önemli ölçüde daha azdır
 • Mükemmel termodinamik özellikleri, bileşimi 6-yıldızlı enerji verimliliği sınıfına uyumlu kılmaktadır
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO-R600a

R600a ürünümüzün kullanımı, düşük çevre etkisi ve mükemmel termodinamik performansı sebebiyle yaygınlaşmaktadır ve bu ürünümüz şu anda konut ve küçük ölçekli ticari soğutma cihazları için soğutucu gaz tercihi olmaktadır. Toksik olmayan, sıfır ODP’li ve çok düşük GWP değerli bir üründür.

 • Ev tipi soğutma cihazları için küresel ölçekte tercih edilen bir ürün
 • Çoğu konut tipi soğutma cihazı üreticisinin tercihi
 • İyileştirilmiş enerji ve ekoloji verimliliği
 • Gereken şarj ağırlığı önemli ölçüde daha azdır – ekipman üzerindeki basınç yükü daha azdır
 • Birinci kalite yüksek performanslı yağlarla ve yağlayıcılarla mükemmel uyum
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO-404

ECO-404, iki doğal hidrokarbon soğutucu gaz olan dimetil metan ve etil metanın bir bileşimidir. Bu bileşim, orta ve düşük sıcaklık soğutma cihazlarında kullanılabilir. Konut ve ticari yapıların sabit iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanım için mükemmel bir üründür.

 • R22, R502 ya da R404a gazlarına alternatif, verimliliği yüksek bir üründür
 • Mükemmel enerji verimliliği ve soğutma kapasitesi

 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • Daha önceki gazlarla dolumun sadece %40’ı gerekmektedir
 • 6-yıldızlı enerji verimliliği sınıfına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ECO-410

ECO-410, yüksek saflıktaki R290 propan ve R170 etan maddelerinin bir bileşimidir. ECO-410 küresel-ısınma-potansiyeli (GWP) azaltılmış bir soğutucu gazdır. Konut ve ticari yapılarda sabit iklimlendirme sistemlerinde R410a ve R32 gazlarına alternatif olarak tasarlanmıştır.

 • Yüksek ve ekstrem ortam sıcaklıklarında mükemmel performans
 • Hızlı soğutma
 • Muazzam enerji verimliliği
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • R410a ve R32 gazlarına göre tasarlanan kompresörlerin %99’unda kullanılabilir
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ