ARAŞTIR | ECO-22 :·: ECO-32 :·: ECO-134 :·: ECO-404 :·: ECO-410 :·: ECO-R600a

ECO-32

ECO-32, R290 propanın ve R170 etanın, yüksek saflıktaki bir bileşimidir. Düşük küresel-ısınma-potansiyeyelli (GWP) bir soğutucu gazdır. Konut ve ticari yapıların iklimlendirme sistemlerinde R410a ve R32 gazlarına alternatif olarak tasarlanmıştır.

 • Yüksek ve ekstrem ortam sıcaklıklarında mükemmel performans
 • Hızlı soğutma
 • Muazzam enerji verimliliği
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • R410a ve R32 gazlarına göre tasarlanan kompresörlerin %99’una uyumluluk

Uygulama ve kullanım:

 • Yüksek ve ekstrem ortam sıcaklıklarında mükemmel performans 
 • Hızlı soğutma 
 • Muazzam enerji verimliliği
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma
 • R410a ve R32 gazlarına göre tasarlanan kompresörlere uyumluluk
 • R410A ve R32 gazlarına göre tasarlanan ısı transferi ve genleşme ekipman ve tesisatına ve yaygın olarak kullanılan çoğu soğutucu akışkanlara ve yağlayıcılara uyumluluk

Sentetik florokarbon soğutucularının yerine hidrokarbon soğutucuları kullanmanız, elektrik faturalarınızı önemli ölçüde azaltacak, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarınızın kullanım ömrünü uzatacaktır. 

Güvenlik:

Hidrokarbon soğutucu gazların akredite uzmanlar tarafından güvenli biçimde uygulanması, sağduyulu bir yaklaşımla ve mevcut güvenlik norm ve kurallarına bağlı kalarak güvence altına alınmaktadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, hidrokarbon soğutucu gazları soğutucu ve iklimlendirme sistemlerinde kullanım için güvenlidir. Fakat, benzin, solvent ve diğer bilinen uçucu maddelerde olduğu gibi, hidrokarbon soğutucu gazları da yüksek ölçüde yanıcıdır, bu sebeple, ortamda tutuşturucu bir madde bulunması durumunda gaz sızıntısı olmamasına dikkat edilmelidir. 

Ürün özellikleri:

 • Yüksek saflıkta hidrokarbon soğutucu.
 • Propan ve etanın özel bileşimi.
 • Tüplerin üzerinde sıvı transfer vanası bulunmaktadır (dik pozisyon etiketle işaretlenmiştir)
 • Karton kutu içinde, soğutucu kimlik etiketleri, malzeme güvenlik bilgi föyü ve diğer kullanım bilgilerini içeren bilgi seti ile beraber gelir.
 • R32, R410a ve R410 gazlarına alternatif, verimliliği yüksek bir üründür.
 • Mükemmel enerji verimliliği ve soğutma kapasitesi.
 • Sentetik soğutuculara kıyasla daha düşük basınçlarda çalışma 
 • Bazı AC (iklimlendirme) sistemleri, ECO32 kullanımı için uygun değildir (özellikle sistem kontrolü için basınç kullanılan sistemler) 

Hacim seçenekleri:

14.5 litrelik (5.5kg) tüpler ve 1000 ml’lik (350g) metal şişeler halinde bulunmaktadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BASINÇ ŞEMASI
LABORATUVAR SONUÇLARI
ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ